Luôn làm hài lòng khách hàng bằng những dịch vụ, sản phẩm nội thất độc đáo cho các công trình.
Luôn là tập hợp của những con người sáng tạo và cầu tiến, đem lại hiệu quả bằng các gia tăng giá trị cho khách hàng, công ty và cộng đồng xã hội.

0935.744.669 info@truonggiavinh.com
  • All

Lê Hữu Chung

2018 / Hiện đại

Phan Hoàng Mai

2018 / Hiện đại

Villa đường 30-04, Đà nẵng

Đà Nẵng 2017

Villa chú Thi- Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đà Nẵng 2017 / Hiện đại

villa chị Ngọc – Khu Tuyên Sơn, Đà Nẵng

Đà Nẵng 2017 / Hiện đại

Villa chị Huyền- Đồng Hới, Đà Nẵng

Đà nẵng 2016

Villa anh Vũ- Liên Chiểu, Đà Nẵng

Đà Nẵng 2017

Villa anh Bảo – Đảo xanh, Đà Nẵng

Đà nẵng 2015 / Đà Nẵng 2017

Lê Quốc Anh- An Trung 4, Đà Nẵng

2017

Nhà chú Tín- Hòa Khánh, Đà Nẵng

Hiện đại

Nhà chú Thạch- Cẩm Lệ, Đà nẵng

Hiện đại

Nhà chú Nghị – Ái Nghĩa, Đại Lộc

Cổ điển / Hiện đại

Nhà Chú Linh – Hòa Khương, Đà nẵng

Hiện đại

Nhà chú Hòa – Lê Văn Hiến, Đà Nẵng

Đà nẵng 2015 / Hiện đại

Nhà chú Hòa- Đỗ Bá, Đà Nẵng

Cổ điển / Hiện đại / Thiên nhiên

Nhà chú Đức-Ái Nghĩa, Đại Lộc

Hiện đại / Thiên nhiên